Arbeidsomstandigheden

Voorkomen is beter dan genezen. Het is daarom belangrijk voor een bedrijf of instelling te weten welke gevaren een bedreiging kunnen vormen voor de gezondheid, veiligheid en welzijn van hun werknemers. Daarvoor is het nodig de risico's systematisch te inventariseren, evalueren en te vergelijken met de norm. Dit gebeurt doormiddel van een Risico -Inventarisatie en -Evaluatie. Bij een Risico -Inventarisatie en -Evaluatie worden de functies van werknemers en de daarbij behorende werkplekken geanalyseerd naar taakonderdelen en de eventueel daaruit voortvloeiende gezondheidskundige risico's.
De Risico -Inventarisatie en -Evaluatie moet leiden tot een plan van aanpak ter verbetering van de arbeidsomstandigheden en vermindering van het verzuim. Deze Risico -Inventarisatie en -Evaluatie kan met verschillende methodes en instrumenten verricht worden door teamleden van ARBO CONSULT. Naar aanleiding van klachten over de arbeidsomstandigheden of als uitvloeisel van een algemene Risico -Inventarisatie en -Evaluatie kan het nodig blijken een werkplekonderzoek uit te voeren. Aandachtpunten daarbij kunnen zijn de ergonomische omstandigheden, fysieke belasting, binnenklimaatsproblemen, verlichting, geluid, huisvestingsproblemen, hygiene, veiligheid en toxicologische omstandigheden. Het onderzoek mondt uit in een onderzoeksrapport met concrete adviezen.