Wat is menopauze?

Menopauze, ook wel overgang genoemd, ontstaat meestal rond het vijftigste levensjaar van de vrouw. In deze levensfase maken de eierstokken steeds minder van het vrouwelijke hormoon oestrogeen en bereidt het lichaam zich voor op de afsluiting van de vruchtbare periode met een laatste menstruatie.
Wat zijn de verschijnselen bij menopauze?
Voor sommige vrouwen verloopt de menopauze in moeizame fases. Er kunnen lichamelijke klachten optreden zoals:
 • onregelmatige menstruatie
 • opvliegers (een soort hittegolf die zich over hals en gezicht uitbreidt)
 • hartkloppingen
 • hevige aanvallen van transpireren (met name `s nachts)
 • hoofdpijn, gewichtstoename en obstipatie
Tevens kunnen zich psychische klachten voordoen zoals:
 • neerslachtigheid
 • depressieve buien
 • slapeloosheid
 • vermoeidheid
Op langere termijn kan een tekort aan oestrogenen leiden tot:
 • poreus worden van botten (osteoporose)
 • slapper en dunner worden van de huid, haren, spieren en weefsels van de geslachtsorganen en urinewegen.
Hierdoor kan een vaginale jeuk optreden, het vrijen kan pijnlijk zijn als gevolg van vaginale droogheid en er kan ongewenst urineverlies optreden.


Hoe lang duurt de overgang?

De periode tussen verschijnselen, zoals onregelmatig worden van de menstruatie, tot het verdwijnen van de overgangsklachten kan vijf tot tien jaar in beslag nemen. Globaal te verdelen in vijf jaar voor de overgang en twee a drie jaar erna.

Wat te doen?

Neem tijd voor uzelf en maak deze fase bewust mee. Zoek na de herkenning contact op met andere vrouwen die in dezelfde fase verkeren. Indien u last van deze periode ervaart, benader uw arts voor bijvoorbeeld hormoonpreparaten. Onderneem vooral activiteiten: blijf bezig!

Wat zijn de invloeden van de overgangsklachten op het werk?

Door de bovengenoemde klachten worden behalve uw prive leven, ook uw werk beinvloed door uw overgang. U reageert vaak emotioneel, heeft last van opvliegers en voelt zich opgelaten. Het een en ander kan leiden tot (ziekte-)verzuim en verminderd functioneren. Maak deze klachten kenbaar en bespreek uw situatie met een vertrouwenspersoon op het werk of neem contact met de Sectie Bedrijfsmaatschappelijke Zorg van ARBO CONSULT.

Praatgroep `Werkplek en Vrouwen in de Overgang (WeVO)` van ARBO CONSULT

Om u de kans te bieden andere vrouwen te ontmoeten die in dezelfde levensfase verkeren, biedt ARBO CONSULT u de mogelijkheid om onder professionele begeleiding en in groepsverband over dit onderwerp te discussieren. De voertaal voor deze praatgroep is Papiamentu.
Stacks Image 1947
Stacks Image 1949