Herstel en nazorg

De zware behandelperiode is voorbij. Maar hoe uw leven er uit gaat zien, verschilt per vorm van kanker. Herstellen gaat ook met pieken en dalen. Dat maakt het lastig een stappenplan op te stellen voor reintegreren na kanker. Maar zodra u genezen verklaard bent en de eerste weken van herstel hebt gehad, moet u over uw werk gaan nadenken.
Het werk
Vanwege de bijwerkingen van de behandeling zijn vaak ook aanpassingen op uw werk nodig. Mogelijk heeft u dit al eens aangekaart in een gesprek met uw werkgever.
Uw werkgever kan meedenken en alvast een aantal zaken regelen. De aanpassingen zijn afhankelijk van de bijwerking(en) waar u last van heeft:
- Fysieke beperkingen: bijvoorbeeld aangepast meubilair, technische hulpmiddelen en voorzieningen
- Vermoeidheid; bijvoorbeeld een rustigere werkplek, het weglaten van taken, werkzaamheden aanpassen, korter werken, flexibele werktijden (bijvoorbeeld andere pauzeregeling), thuiswerken of vervoer van en naar het werk regelen.
- Cognitieve beperkingen: de werkzaamheden aanpassen, het werktempo verlagen, een rustigere werkplek creëren of thuiswerken mogelijk maken.

Daarnaast mag u van uw werkgever verwachten dat hij u serieus neemt ( en u bijvoorbeeld geen 'te dom' vervangend werk geeft), ook moet u kunnen rekenen op uw collega's voor hulp en begeleiding bij uw werkzaamheden.
Belangrijk is ook dat u zekerheid heeft dat uw collega's uw werk kunnen overnemen als u er niet bent. Tenslotte mag u van uw werkgever verwachten dat hij u beschermt of afremt als u te veel werk wilt oppakken.

De zorg

De behandelend arts zal u tijdens uw herstel blijven controleren. U mag verwachten dat hij de bijwerkingen van de therapieën die u heeft ondergaan, behandelt of dat hij u doorverwijst naar andere zorgverleners.

De bedrijfsarts leert u hoe u om kunt gaan met de eventuele beperkingen die tijdens de behandeling zijn ontstaan. Hij adviseert u over relevante vormen van begeleiding die uw herstel kunnen bevorderen. Zijn beleid is vooral gericht op preventie.
Bij fysieke beperkingen let de bedrijfsarts op mogelijke complicaties/bijwerkingen op orgaan- en functieniveau en op implicaties daarvan voor werkhervatting. Voorbeelden daarvan zijn lymfoedeem, darm en blaasproblemen, een stoma en amputaties. Voor veel fysieke beperkingen is een effectieve vorm van begeleiding mogelijk die uw functionele mogelijkheden verbeteren of waar u geleerd wordt hoe u met de beperkingen kunt omgaan.

Een gezonde leefstijl en lichamelijke activiteit verlagen de kans op het ontstaan van bijvoorbeeld depressies en anderen stoornissen. Tegelijk heeft het een postitief effect op de overlevingskansen en de werkhervatting.
De bedrijfsarts wijst u op de risicofactoren die een negatieve invloed hebben op uw gezondheid, zoals roken, ongezonde voeding, alcoholgebruik, lichamelijke inactiviteit en overgewicht. Als u niet voldoende beweegt wordt dit gestimuleerd.

Bij psychosociale problemen kan de bedrijfsarts u doorverwijzen naar de huisarts of psychosociale hulpverleners, zoals een bedrijfsmaatschappelijk werker, een psycholoog of psychiater.

Tijdens de herstelperiode is het soms drie stappen vooruit en twee achteruit. Een terugslag brengt altijd emoties met zich mee: teleurstelling, verdriet of boosheid. Ook kan uw motivatie (daardoor) afnemen of zijn er problemen in de privesfeer die uw herstel belemmeren. Dan kunt u behoefte hebben aan gesprekken en advies over uw situatie: met ervaringsdeskundigen, maar ook met uw huisarts, bedrijfsarts of psychosociale hulpverleners.