Kanker en werk

Kanker zet uw wereld op zijn kop. De diagnose wordt vaak gevolgd door complexe en lange behandeltrajecten.
U kunt niet meer (of beperkt) werken en er komt veel op u af.
Langdurige gevolgen, zowel fysiek als psychisch en soms ook sociaal (denk aan collega's die het er moeilijk mee kunnen hebben), maken het moeilijk om het oude leven weer op te pakken. Met name werkhervatting blijkt een struikelblok.

Bij de terugkeer naar het werk is ook de medische prognose van groot belang. Een gunstige prognose leidt waarschijnlijk op termijn tot werkhervatting, maar wanneer genezing niet mogelijk is, bepaalt u zelf wat u belangrijk vindt. Werk kan in de laatste levensfase een rol spelen, maar het hoeft niet.

Bij ARBO CONSULT zult u in de periode vanaf de diagnose voornamelijk te maken krijgen met de bedrijfsarts en eventueel de bedrijfsmaatschappelijk werker.