Verzuimbeleid
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen verzuimafspraken en de begeleiding van de verzuimende werknemer. In het eerste geval gaat het er bijvoorbeeld om dat het voor alle partijen duidelijk is wat de rechten en plichten van verzuimende werknemers zijn, door wie het verzuim wordt beoordeeld en wie welke sancties kan nemen indien iemand zich niet aan de regels houdt.

Bij de begeleiding gaat het er om de verzuimduur zoveel mogelijk te minimaliseren.

Onderdelen van de begeleiding bij ziekteverzuim zijn:
  • het regelmatig contact onderhouden met de zieke werknemer
  • het nagaan of er verband bestaat tussen het verzuim en omstandigheden aan het werk
  • het aanpassen van het werk aan de verminderde belastbaarheid
Voorwaarde voor het uitvoeren van een beleid gericht op het terugdringen van ziekteverzuim is dat er inzicht bestaat in de opbouw van het ziekteverzuim door middel van een verzuimregistratie. ARBO CONSULT kan eventueel adviseren bij het opzetten van een verzuimregistratie en helpen de verkregen verzuimgegevens te analyseren.
Arbeidsgezondheidskundig en Periodiek Arbeidsgezondheidskundig (PAGO) spreekuur
Bij het terugdringen en met name bij het voorkomen van verzuim in arbeidsorganisaties zijn deze erbij gebaat dat hun werknemers zich in een zo vroeg mogelijk stadium tot een bedrijfsarts kunnen richten. Dit stelt de werknemer in de gelegenheid in een vroeg stadium beginnende gezondheidsklachten aan de orde te stellen. Bovendien kunnen de werknemers in dit arbeidsgezondheidskundig spreekuur klachten kwijt over de arbeidsomstandigheden of informatie inwinnen over risico's inherent aan hun werk met betrekking tot gezondheid, welzijn of veiligheid. Bij werknemers die blootgesteld worden aan b.v. lawaai of lood, etc. is het zinvol een PAGO te laten uitvoeren.
Stacks Image 6475