Bemiddeling en Mediation op de werkplek

Een arbeidsconflict kost veel geld, tijd en stress. Steeds meer werkgevers en werknemers kiezen daarom voor bemiddeling of mediation als een effectieve manier om tot een oplossing te komen.
Wanneer het verzuim en of de productiviteit beïnvloed wordt door conflictsituaties op de werkplek en de partijen erom vragen, wordt er op de Sectie Psychosociale Zorg van ARBO CONSULT vaak met succes bemiddeld bij arbeidsconflicten. Regelmatig wordt er eveneens de methode van Mediation toegepast.
Het verschil tussen bemiddeling en Mediation is dat er bij Bemiddelen, de bemiddelaar zelf allerlei compromisvoorstellen mag aanreiken. De bemiddelaar kan de verhalen van beide partijen van te voren aanhoren en kunnen derde partijen ingeschakeld worden voor wederhoor. De bemiddelaar kan in sommige situaties zelfs als een soort scheidsrechter optreden.

Bij
Mediation zijn beide partijen opdrachtgever. De partijen kennen de methodiek en kiezen bewust voor een mediator. De mediator probeert, als een neutrale derde, de partijen (werknemers/ werkgevers) aan de hand van de richtlijnen van het Nederlands Mediation Instituut (NMI), in gesprek te brengen. Een mediator doet in principe geen voorstellen voor een oplossing. De strijdende partijen zijn degenen dienen met initiatieven voor een oplossing te komen. Daarbij wordt er gekozen voor een narratieve (verhalende wijze) gespreksbenadering van de partijen.

Bemiddelen is dus vaak wat
directiever dan Mediation. Bij Mediation is, als het goed gaat, de uitkomst vaak bevredigender omdat meer recht gedaan wordt aan de relatie tussen beide partijen door het gecreëerde breder draagvlak.

Als je verzeild bent geraakt in een arbeidsconflict kan bemiddeling of mediation een goede manier zijn om het conflict op te lossen, bespreek dit even met de Sectie Psychosociale Zorg. De bedrijfsmaatschappelijk werkers van ARBO CONSULT zijn beiden gecertificeerde mediators.