Keuringen

Bij de aanstellingskeuring gaat het om de beoordeling van de medische geschiktheid van de keurling voor de functie die hij of zij zal gaan bekleden.

Periodieke keuringen worden met name verricht bij werknemers die in hun werk aan bijzondere gezondheidsrisico's worden blootgesteld of die voor een goede uitoefening van hun functie aan bijzondere gezondheidseisen moeten voldoen.
Bij blijvende arbeidsongeschiktheid van een werknemer kan er een afkeuring volgen.