Psychosociale Zorg

Psychische klachten maken een belangrijk deel uit van het totale verzuim. De problematiek kan o.a. worden veroorzaakt door:
  • stress
  • burn-out
  • financiele problemen
  • relatieproblemen
  • rouwprocessen
  • verslavingen (drugs-, alcohol- en gokverslaving)
  • schokkende gebeurtenissen
  • mobbing (het opzettelijk en doelgericht pesten van een werknemer door 1 of een aantal werknemers)
  • seksuele intimidatie
  • agressie en geweld

De hulpverlening verzorgd door ARBO CONSULT kent verschillende mogelijkheden, welke individueel -of organisatie gericht of gecombineerd worden uitgevoerd.

Individueel gericht

Intake / Diagnostiek
Tijdens een of twee gesprekken wordt een inschatting gemaakt van de aard en ernst van de problematiek. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de werkomstandigheden en de persoonlijke omstandigheden, die beide kunnen leiden tot verzuim.

Behandeling
Met een doelgerichte werkwijze wordt gestreefd de klacht te verhelpen of te bereiken dat de werknemer minder hinder ervaart van de klacht.

Verwijzing
Als er andere professionele behandeling nodig is, kan verwezen worden naar psychologen, psychiaters of andere hulpverleners.

Begeleiding
Indien werknemers als gevolg van hun psychische problemen moeite hebben met het verrichten van hun werkzaamheden kunnen ze begeleiding krijgen in de vorm van therapeutische gesprekken.

Organisatie gericht
Beleidsadvisering
Ondersteuning op het gebied van reorganisatie, communicatie en conflicthantering.

LINKS: Psychische gezondheid / snel beter in je vel / mentaal vitaal / seksuele intimidatie

Stacks Image 6017